Strukturell reparasjon

Har i det siste begynt å inndele strukturelle reparasjoner i to kategorier. Strukturell reparasjon uten finish, ingen etterarbeidelse, kun gjenskapelse av styrke. Dette er den rimeligste reparasjonen. Denne benyttes typisk på rammer som er godt brukt, med mye merker/slitasje, og hvor utseende har liten eller ingen betydning. Denne type reparasjon kan i enkelte tilfeller utføres uten større demonteringer av utstyr.

PS: Denne type reparasjon er også veldig aktuell om man ikke har tid til å strippe ramme, men vil ta en reparasjon med finish etter f. eks. sesongslutt.

Så har jeg også en strukturell reparasjon hvor jeg sliper tilbake reparasjonen til rørets originale form. Dette avslutter jeg med en enkel finish i matt eller blank, tilpasset resten av rammen. Pris tillegg for dette vil være ca. kr. 500,- til kr. 1000,-. Avhengig av størrelse på skade osv.

Strukturell reparasjon med enkel etter bearbeidelse, er også veldig aktuell i de tilfeller hvor kunden selv ønsker å gjøre en sluttfinish. Typisk lakkering.

Nedenunder har jeg vist typiske reparasjoner med og uten etterbearbeidelse.

Strukturell reparasjon. Ingen etter bearbeidelse.

Her vises en typisk strukturell reparasjon uten etter bearbeidelse. Eventuelt med en senere sluttfinish.

Her en strukturell reparasjon av et brekt setestag på en Diamant.

Strukturell reparasjon, med enkel etter bearbeidelse.

Her er kjedestaget på en White Ultimate reparert, slipt tilbake til rørets opprinnelige form, og gitt en enkel matt finish. 

Her er det utført en reparasjon av underrør etter at sykkelen stod på taket av bil, og prøvd kjørt inn i garasje...

Her er det utført reparasjon med en enkel blank finish i tillegg til sliping.